Om Hembygdsföreningen

Ingen vet riktigt när hembygdsföreningen bildades. Under några år var föreningen relativt passiv men arrangerade varje år det populära midsommarfirandet vid Ledbergs Kulle. Midsommarfirandet har under lång period varit ett uppskattat och välbesökt arrangemang som varje år lockat de flesta i bygden att ta med sig sin fikakorg till kullen för att fira in sommaren med sina grannar.

 Först höll vi till i den gamla skolan i Ledberg där vi hade styrelsemöten och arbetsträffar varvat med populära arrangemang. Efter att skolan såldes utgår vi ifrån klubblokalen på Odenvallen där vi också firar midsommar tillsammans varje år. Stort tack till Ledbergs IF för ett bra samarbete!

Stötta oss

För att vara en aktiv och levande förening behöver vi din hjälp. Stötta föreningen genom att bli medlem. Avgiften är 150 kr per år och hushåll. Sätt in pengarna på bankgiro nummer 606-2715 och ange namn, adress och e-post. Tack för ditt stöd!

Styrelsen

Ordförande: Ivars Lodens

Sekreterare: Håkan Ringh

Kassör: Ewa Rohnström

Ledamot: Christer Rohnström

Ledamot: Conny Petersson

Ledamot: Linda Pettersson

Ledamot: Henning Hammar

Ledamot: Rolf Gustafsson

Ledamot: Marie Gideonsson