Om Hembygdsföreningen

Ingen vet riktigt när hembygdsföreningen bildades. Under många år var föreningen relativt passiv men arrangerade varje år det populära midsommarfirandet vid Ledbergs Kulle. Midsommarfirandet har under lång period varit ett uppskattat och välbesökt arrangemang som varje år lockat de flesta i bygden att ta med sig sin fikakorg till kullen för att fira in sommaren med sina grannar.

Från och med 2008 har vi en aktiv styrelse som kör med full fart. Först hängde vi i den gamla skolan i Ledberg där vi hade styrelsemöten och arbetsträffar varvat med populära arrangemang. Efter att kyrkan valde att sälja skolan utgår vi ifrån klubblokalen på Odenvallen där vi också firar midsommar tillsammans varje år. Stort tack till Ledbergs IF för ett bra samarbete!

Stötta oss

För att vara en aktiv och levande förening behöver vi din hjälp. Stötta föreningen genom att bli medlem. Avgiften är 100 kr per år och hushåll. Sätt in pengarna på bankgiro nummer 606-2715 och ange namn, adress och e-post. Tack för ditt stöd!

Styrelsen

Ordförande: Ivars Lodens
Sekreterare: Håkan Ringh
Kassör: Ewa Rohnström
Ledamot: Christer Rohnström
Ledamot: Conny Petterson
Ledamot: Annette Hallberg
Ledamot: Ronny Sörling
Ledamot: Henning Hammar
Ledamot: Marie Gideonsson