Om Ledberg –
en föregångare till Linköping

Det är inte många som vet, men Ledberg var ett strategiskt centrum under yngre järnåldern och en föregångare till Linköping innan makten flyttades till Stångebro. Namnet Ledberg innehåller ordet Led, som betyder väg och syftar på en väg eller led vid den höjd där sockenkyrkan ligger.

 

En central plats

Ledberg var för länge sedan den centrala platsen för Ledungen (krigsorganisationen i Östergötland). Platsen hade ett skyddat läge för överaskningsanfall i och med forsarna vid Ledberg och Svartåfors där krigsskepp måste dras förbi. Platsen bevakades av Odensforsborgen, en central ringborg vars enda parallell är borgen i Borg (Norrköping) som skyddar inloppet till Glan. Odensforsborgen hade höga jordvallar och fyndmaterialet visar att bland annat vapen tillverkats här. Sannolikt har en permanent garnison funnits här. Det finns flera platser där flottan dragits upp och båtarna servats. Gravfält har hittats vid platserna.

Vad och vägar strålar från Ledberg rakt mot andra sockencentra. Vid flera av de gamla vaden finns idag broar som vid Lindå (mellan Ledberg och Björkeberg) och vid Forsa (mellan Ledberg och Rappestad). Några saknar modern broförbindelse och där finns vaden kvar som vid Berg (mellan Ledberg och Västerlösa) och vid Odensfors (mellan Ledberg och Vreta kloster).

Ledbergs kulle är en kungshög som visar att Ledberg tillhört Uppsala öd och att kungarna tidvis uppehållit sig här och att minst en till och med dött på platsen. Den unika Ledbergsstenen är Sveriges bildrikaste som visar Ragnarök. Sägnen säger att det finns hotesler mot densom rubbar stenen. Ett kristet kors på stenen har till kommit senare. Källa : Olle Hörfors, Länsmuseét i Linköping

Ledbergs Kulle

Den mytomspunna Ledbergs kulle är Östergötlands största gravhög som härstammar från forntiden.

Uppsala kungshögar må vara mer kända, men Ledbergs kulle är faktiskt större. Att stormannagraven placerats högst upp på en ås gör den än mer imponerande. Kullen är 40 m i diameter och 7 m i höjd och därmed Östergötlands största enskilda gravhög. Den kan troligen dateras till 500 f.Kr. – 1000 e.Kr, dvs den Yngre järnåldern.

Det är ingen slump att gravhögen finns just här. Ledbergs kulle ingick i yngre järnålderns försvar. Från kullen var sikten fri mot fornborgar norr om Roxen och ett system av varnande vårdkasar i linje mot Visingsö och ut mot kusten kan anas. Att kunna låsa Roxen för fienden var viktigt.

Det är troligt att Ledbergstrakten var centralpunkten för ett kungadöme i nordöstra Götaland. Ledbergshögen ingick i ett försvarssystem som byggdes upp med idéer som hemvändande officerare från romerska armén hade med sig när de återvände efter många år i Rom.

En guldring med en kopia av ett guldmynt från 600-talets Frankrike hittades invid Ledbergshögen för hundra år sedan. Tillsammans med många andra romerska föremål som upptäckts i Östergötland är den en pusselbit som bekräftar att förbindelserna med kontinenten var välutvecklade.

Det sägs även ha stått ett avgörande slag mellan Svear och Götar för femton hundra år sen.

Ytterligare en storhög har funnits söder om Ledberg, den numera borttagna Tomtahögen.

Ledbergs Kulle är för övrigt en utmärkt pulkabacke.

 

Guppan

Öster om Odensfors, vid Svartån, ligger Guppan – en naturpark tillhörande Odensfors. Guppan beskrivs som en vacker park, känd för sin rikedom av olika sällsynta växtarter. Guppan var förr i tiden ett rekreationsområde för folket i bygden, dit man gärna begav sig på lediga stunder, inte minst för att dricka av det hälsosamma vattnet i trefaldighetskällan Här rinner ännu källvatten. Idag är platsen en gjuten altan, med en kvarnsten i mitten som bord.

Våren är kanske den finaste tiden för ett besök, när gullpudra, lungört, vätteros och smånunneört står i blom. Floran präglas överlag av skuggtåliga arter och bland de ovanligare kan nämnas springkorn, hässleklocka och gräset lundelm.

Guppan var förr en populär festplats och rester av dansbanan kan skådas bland grönskan.

 

Fornborgen vid Odensfors

På en udde i Svartån ligger Odensfors fornborg. Borgen är en av endast två kända vallanläggningar i Östergötland och har på senare tid tolkats som en befäst stormannagård. Fyndmaterial daterar borgen till den expansiva tiden 200 – 700 e Kr. De föremål som framkom vid utgrävningarna visar att man varaktigt varit bosatt i borgen. Här finns typiska boplatsfynd som hushållskeramik, vävtyngder, järnnyckel, kolat bröd och sädeskorn.

Odensfors fornborg är strategiskt belägen, med naturligt skydd åt flera håll, vid den viktiga farleden på Svartån. Borgen har förmodligen ingått i ett system av fornborgar längs vattenvägarna i det inre av Östergötland och varit ett betydande gods för en framväxande stormannaätt med säte i Ledberg.

Eftersom hela udden varit utsatt för kraftig grustäkt återstår idag endast två tredjedelar av borgen.

 

Gamla skolan

I mitten av 1800-talet startades den första skolan i Ledberg och år 1874 uppfördes ett skolhus, alldeles nära gravhögen. Skolan som är en reveterad träbyggnad byggdes ut år 1911. I början av 1950-talet rymde skolan 3 lärosalar, slöjdsal, skolbibliotek samt två lägenheter om vardera fyra rum och kök. Skolan var ett viktig inslag i sockencentrat och den har ett stort kulturhistoriskt värde för byn som helhet.

Den gamla skolan ägdes länge av Svenska Kyrkan men är nu såld och är idag en privatbostad.
.

 

Ledbergs Kyrka

På en ås bredvid kullen ligger Ledbergs Kyrka, en sen nyklassicistisk salskyrka med inslag av medeltida detaljer. Under medeltiden fanns här en romansk stenkyrka. År 1745 hade man byggt ett torn vid den relativt stora medeltidskyrkan men under 1800-talet ansågs kyrkan både för liten och bristfällig. Församlingen som hade det relativt gott ställt, satsade på att bygga en ny kyrka.

Kyrkan uppfördes 1849-1851 på samma ställe som den gamla. Kostnaden för arbetet belöpte sig på 14 666 riksdaler banco. Något år senare anskaffades ett 9-stämmigt orgelverk. Bredvid kyrkan finns den så kallade Ledbergsstenen, med runinskrift från tiohundratalet.

 

Ledbergsstenen

Ledbergsstenen är en av landets mer välbekanta runstenar på grund av sin vackra och fantasieggande ornamentering. Motivet är åtminstone delvis hämtat från den religiösa myten om Ragnarök, och visar bland annat Fenrisulven. Stenen var tidigare inmurad i väggen i Ledbergs Kyrka.

Fenrisulven, även kallar Fenrir, var namnet på en väldig varg i nordisk mytologi. Den var son till Loke och en jättinna som hette Angerboda. Hans syskon var Midgårdsormen och Hel.

 

Järnvägen

På åkern söder om kyrkbyn drogs i början av 1900-talet järnvägen Väderstad-Skänninge-Bränninge som fick en hållplats med adress Ledbergskulle. För de resandes bekvämlighet byggdes här en hållplatsstuga år 1913.

 

Läs mer

Ledbergs kulle på Wikipedia

Ledbergs Kyrka på Wikipedia

Ledbergsstenen på Wikipedia

Legenden om Fenrir på Wikipedia