Professor Reinhold Castensson vid Linköpings universitet besöker Ledberg för att berätta om Göta kanals historia. Kom och lyssna på denna fantastiska historia söndagen 28 oktober kl 16:00 i Betaniakapellet.

Tid: Söndagen 28 oktober kl 16:00. Föredraget tar ca 1 tim. Därefter fika och frågestund.
Plats: Betaniakapellet i Ledberg. Kapellet är beläget i Ledbergs vägkors som ligger 400 m före Ledbergs kyrka och kulle. Skyltat i korsningen.
Entré: 60 kr. Kaffe med bröd ingår.
Anmälan: Ring eller maila Annette Hallberg på 070-3041491 maila: ellerannettehallberg@hotmail.com