Denna föreläsning är tyvärr inställd pga för få anmälningar.

Renovering 2.0 av Göta kanal och det planerade besökscentret i Berg med Roger Altsäter, VD för AB Götakanalbolag