Välkommen till Ledbergs hembygdsförenings årsmöte den 7 februari kl 19:00.

Plats meddelas i samband med anmälan. Gör din anmälan till föreningens ordförande Ivars Lodens på telefon 0701-472794 eller via mail hembygdsforeningen@ledberg.net

Välkomna