Välkommen till Årsmöte 2017 i Ledbergs Hembygdsförening
Tid: Onsdag 15/2 – 2017 kl.19.00
Plats: Anrika Odenvallen, Ledberg
Anmälan till: Ivars Lodens på 0767 – 22 35 72